Temeljem članka 86. stavak 3. i članka 198. stavak 1. i 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 30. točka 9. Statuta Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13., 4/18., 2/20. i 2/21.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 7. sjednici, 3. veljače 2022. godine Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije objavljenu u “Županijskom glasniku” broj 1/22. od 4. veljače 2022. godine.