Temeljem članka 105. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.) i članka 55a. stavak 2. točka 1. Statuta Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik” broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13., 4/18., 2/20. i 2/21.), Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Osječko-baranjske županije donio je 19. ožujka 2024. godine Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije.