Temeljem Sporazuma o obavljanju stručno-analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Parka prirode “Kopački rit”, sklopljenog s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, krajem 2022. godine započela je s radovima i analizama područja Parka prirode “Kopački rit”.

U veljači 2023. godine zatraženi su podaci od Javne ustanove Park prirode Kopački rit te javnopravnih tijela koja prostorom gospodare o njihovim potrebama, problematici i dokumentaciji vezanim za područje Parka prirode, a potom su održani sastanci sa ustanovom i predstavnicima Hrvatskih voda.

U sklopu Sporazuma izvršeni su poslovi analize i valorizacije važećih prostornih planova i postojećeg stanja u obuhvatu Prostornog plana Parka prirode Kopački rit, analiza područja gradnje, sustava posjećivanja te je u svibnju, kolovozu i listopadu 2023. godine Zavod obavio terenski obilazak i izradio fotodokumentaciju zgrada i građevina zatečene izgradnje u svrhu izrade kataloga pojedinačnih zgrada i građevina.