U Zakonom propisanom djelokrugu rada, županijski zavodi, između ostalog, vode i Registar dokumenata praćenja stanja u prostoru iako je propušteno Zakonom utvrditi obvezu jedinica lokalne samouprave za dostavljanjem dokumenata praćenja stanja u prostoru i županijskim zavodima. Stoga, u tu svrhu, Zavod povremeno provodi ankete, sustavno prati aktivnosti u gradovima i općinama vezane i uz izradu izvješća o stanju u prostoru te provođenje programa mjera koji su još na snazi.