Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je pokrenulo uspostavu „Registra brownfield područja u Republici Hrvatskoj“ i ovlastilo županijske zavode za prostorno uređenje za unos podataka o brownfield područjima na svom prostoru. U postupku kreiranja Registra, Zavod kontinuirano surađuje s predstavnicima JLS, koji je uspostavljen u cilju inventarizacije, vrednovanja i praćenje stanja te stvaranje preduvjeta za kreiranje poticajnih mjera za ulaganja u napuštena i zapuštena područja, komplekse i objekte, naročito bivša industrijska područja, vojne komplekse, napuštene turističke objekte i sl. Svrha registra je vrednovanja potencijala postojeće izgrađene strukture kao razvojnog resursa od nacionalne do lokalne razine, koja će kroz prenamjenu ili revitalizaciju doprinijeti razvoju i urbanizaciji područja na kojem se nalaze. Registru o brownfield područjima može se pristupiti putem web stranice https://ispu.mgipu.hr/.