Stupanj usklađenosti

Internetska stranica velikim dijelom je u skladu sa Zakonom i Direktivom EU 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijala javnog sektora. Dijelovi u kojima je neusklađena navedene u nastavku.