Povratne informacije i podaci za kontakt

Osoba zadužena za sve uočene nepravilnosti u smislu Zakona i Direktive EU 2016/2012 i davanje povratnih informacija je službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Zavod, Oliver Grigić, dipl.ing.arh., ravnatelj Zavoda.