Nepristupačan sadržaj

Nakon provedene procjene Zavod je utvrdio da zbog nerazmjenog opterećenja sukladno Zakona i direktivi EU 2016/2012. određeni dijelovi nisu u skladu sa zahtjevima pristupačnosti po pitanju operabilnosti i stabilnosti. To su slijedeći dijelovi:

  • dio tekstova je prikazan u obliku slike,
  • u Office dokumentima koriste se fontovi sa serifom čija veličina je manja od 12 pt, a sav tekst nije poravnat u lijevo i
  • pojedini PDF dokumenti nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke uz odabir opcija za pristupačnost.