Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje, Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj  25/13.85/15. i 69/22.)

Povjerenik za informiranje izradio je Upitnik za samoprocjenu kojem je svrha osiguranje metodologije za provedbu procjene i samoprocjene provedbe ZPPI i razine usuglašenosti postupanja tijela javne vlasti sa zakonom, kao i upravljanje kvalitetom u području osiguravanja transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti. Upitnik je ispunjen od strane ovog Zavoda 24. srpnja 2023. godine.

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
Email: ppi@pristupinfo.hr