Inspekcijski nadzor

Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje, Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj  25/13 i 85/15 i 69/22. )

Kontakt:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
Email: ppi@pristupinfo.hr