Obrasci zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije
Ostali obrasci i smjernice

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Zavod ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanje informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” 12/14. i 15/14..