Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15), kojim se propisuju načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. U skladu sa Zakonom omogućeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zavodu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • poštom na adresu:
    Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, Europska avenija 11, 31000 Osijek;
  • na adresu elektroničke pošte prostor@prostorobz.hr ili
  • donijeti osobno u Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, Europska avenija 11, 31000 Osijek, radnim danom od 7:30 do 15:30 sati

Temeljem članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama i članka 18. Statuta Zavoda, ravnatelj je donio Odluku o imenovanju službenika za informiranje.

Službenik za informiranje: Oliver Grigić, dipl.ing.arh.

Adresa e-pošte: oliver.grigic@prostorobz.hr

Telefon: +31 200 378