Preuzimanja DWF datoteka možete napraviti na iduće načine ovisno o vašem pregledniku i njegovim postavkama:

  1. Direktnim klikom na link
  2. Desnim klikom na link + “spremi vezu”
  3. Koristeći Viewer ekstenziju za preglednik

Prostorni plan područja posebnih obilježja donosi se obvezno za područje nacionalnog parka i parka prirode temeljem propisa o prostornom uređenju i o zaštiti prirode, te za područja određene Strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske ili Prostornim planom Županije.

Na području Osječko-baranjske županije izrađen je jedan ovakav plan: Prostorni plan Parka prirode “Kopački rit” („Narodne novine“ broj 24/06.).

Nositelj izrade prostornih planova za područja parkova prirode je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a donosi ih Sabor Republike Hrvatske.

Prostorni planovi za područja posebnih obilježja izrađuju se u skladu sa Strategijom prostornog razvoja i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Izrada i donošenje ovih prostornih planova provodi se prema zakonski propisanom postupku, koji uključuje prethodne i javnu raspravu, uz sudjelovanje stručne javnosti, građanstva i javnih medija.