Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije objavljen na oglasnoj ploči Zavoda 26. ožujka 2018. g. i stupio na snagu 03. travnja 2018. godine.

Pravilnik o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije objavljen na oglasnoj ploči Zavoda 19. svibnja 2020. g. i stupio na snagu 27. svibnja 2020. godine.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije – pročišćeni tekst objavljen na oglasnoj ploči Zavoda 19. svibnja 2020. g. i stupio na snagu 27. svibnja 2020. godine.