Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Zavod za prostrono uređenje Osječko-baranjske županije  objavljen na oglasnoj ploči Zavoda 6. ožujka 2023. godine te stupio na snagu 14. ožujka 2023. godine.