Oliver Grigić, dipl. ing. arh.
Ravnatelj

Marijana Bošnjak, SSS
Administrativni tajnik ravnatelja

Jasminka Marjanović-Zulim, ing. građ.
Vodeći suradnik za infrastrukturu

Marina Pejaković Kuti, mag. ing. aedif.
Stručni savjetnik specijalist za infrastrukturu

Zlatica Škarić, dipl. ing. arh.
Vodeći prostorni planer

Lidija Pungerčar, mag. ing. aedif.
Suradnik za infrastrukturu

Filip Brcko, mag. geogr.
Suradnik za prostorno uređenje