Župan Osječko-baranjske županije donio je 12. srpnja 2022. godine  Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga V. ID PPOBŽ.

Konačni prijedlog V. ID PPOBŽ upućen je Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, radi ishođenja suglasnosti.

 

Tekstualni dio

Grafički dio

Kartogrami

Kartografski prikazi