Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPOBŽ trajala je od 1. do 8. ožujka 2024. godine.

Tijekom javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna PPOBŽ (uključujući tekstualni i grafički dio te sažetak za javnost) bio je izložen na javni uvid u pisarnici Osječko-baranjske županije na adresi Županijska 4, Osijek te tako bio dostupan javnosti tijekom trajanja javne rasprave, svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 sati. Prijedlog Izmjena i dopuna PPOBŽ bio je dostupan zainteresiranoj javnosti u vrijeme trajanja javne rasprave i putem web stranice Osječko-baranjske županije www.obz.hr i Stručnog izrađivača www.prostorobz.hr.

Javno izlaganje u okviru javne rasprave održano je 5. ožujka 2024. godine, s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije, Županijska 4, Osijek, o čemu je sastavljen Zapisnik.

Nakon provedene javne rasprave, Stručni izrađivač je zajedno s Nositeljem izrade obradio pristigle primjedbe te izradio Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPOBŽ u skladu s člankom 103. Zakona o prostornom uređenju