Na temelju članka 86. stavka 3., članka 89. stavka 1., članka 113. stavka 1. i članka 198. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 19. točke 4. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03,1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 12/17, 2/18, 2/20, 3/20, 4/21 i 5/21-pročišćeni tekst)
Gradsko vijeće Grada Osijeka na 8. sjednici održanoj 24. svibnja 2022., donijelo je Odluka o izradi Izmjena  i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka, objavljenu u “Službenom glasniku” Grada Osijeka broj 7/22.

Razlog izrade izmjena i dopuna je stvaranje preduvjeta za realizaciju urbane preobrazbe prostora bivše ljevaonice, koji podrazumijevaju planiranje sadržaja u interesu Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka. U suradnji s Nositeljem izrade, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje izraditi će Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Osijeka.