Postupak izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja provodi se sukladno Zakonu o prostornom uređenju, Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14. i 154/14.), Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja (NN 115/15.), Pravilniku o Državnom planu prostornog razvoja (NN 122/15.), Odluci o izradi Državnog plana prostornog razvoja (NN 39/18.) i drugim podzakonskim propisima iz područja prostornog uređenja te posebnim propisima čije su odredbe od utjecaja na postupak izrade i donošenja Državnog plana.