Aktualno2022-06-30T09:39:11+02:00

Registar brownfield područja – unos podataka

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je pokrenulo uspostavu „Registra brownfield područja u Republici Hrvatskoj“ i ovlastilo županijske zavode za prostorno uređenje za unos podataka o brownfield područjima na [...]

Izrada Državnog plana prostornog razvoja

Postupak izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja provodi se sukladno Zakonu o prostornom uređenju, Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14. i 154/14.), [...]

Go to Top