Aktualno2022-06-30T09:39:11+02:00

Izrada Prostornog plana uređenja Grada Osijeka

Na temelju članka 86. stavka 3., članka 89. stavka 1., članka 113. stavka 1. i članka 198. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 [...]

Go to Top